Baby shower invitation

Baby shower invitation purple vintage retro

Celebrate the upcoming birth of a baby! Make custom invitations for a baby shower at home. Use this invitation for baby shower template to invite friends and family to celebrate the new arrival. This customizable invitation includes space for gift registration information and more. Plan the ideal baby shower starting with custom invitations from Microsoft Word.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu