Baby shower invitation - boy

Baby shower invitation - boy blue whimsical-color-block

Make custom baby shower invitations from home with a Word template. This professionally designed template for invitations to a baby shower has space for nursery colors, registration, RSVP, etc. With custom invites, baby shower planners can include all the information they want and nothing they do not. Whether you’re throwing a shower for yourself or another, invitations are the first step. Make one in minutes with a convenient template from Microsoft Word.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu