Cao cấp PowerPoint presentation

Baby photo collage album

Create cute collages highlighting your favorite baby picture or family pictures and share them on social media, print them for a scrapbook or memory book, or display them in a slideshow. Make baby books the modern way with a template from PowerPoint. The intuitive design and helpful prompts guide you through the process and you’ll end up with something you love. This is an accessible template.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu