Cao cấp PowerPoint presentation

Baby’s first year photo album

Capture sweet memories from your baby’s first year in this photo album from PowerPoint. This template includes twelve layouts to display pictures of baby for every month of their first year. A digital photo album is a stress-free way to preserve pictures for family or share a slideshow. Print out individual slides for a baby book. Whichever way you choose to use it a photo album template from PowerPoint is a fun and useful tool to share and enjoy your pictures. This is an accessible template.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu