Bằng khen cho chuyên gia quản trị

Bằng khen cho chuyên gia quản trị blue organic-simple

Mẫu chứng chỉ có thể chỉnh sửa và thiết kế chuyên nghiệp này có viền thanh lịch, cũng như các trường ngày và tên có thể tùy chỉnh. Bằng khen là một tuyệt vời để công nhân những đóng góp khác nhau, bao gồm nhân viên hoặc đồng nghiệp, giáo viên hoặc học viên, hoặc thậm chí là một người bạn hay thành viên gia đình. Mẫu chứng chỉ này có thiết kế định dạng sẵn giúp dễ dàng tạo tài liệu bằng cách chỉ cần thêm thông tin chi tiết của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi nó một chút, Word cũng làm điều đó dễ dàng. Đây là một mẫu có thể truy cập được.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu