Bảng phân công đội thể thao

Bảng phân công đội thể thao blue modern simple

Lưu giữ thông tin liên hệ của nhóm hữu ích với bảng phân công nhóm từ Excel. Mẫu danh sách nhóm trợ năng này bao gồm thông tin liên hệ của người chơi, tên nhân viên và số lượng người chơi tự động. Đưa bảng phân công của bạn lên cấp độ tiếp theo bằng một mẫu Excel.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu