Bảng chấm công nhân viên

Bảng chấm công nhân viên modern simple

Mẫu theo dõi chấm công trực quan này sẽ cho phép bạn theo dõi ngày công của mỗi nhân viên một cách nhanh chóng. Sử dụng trang tính chấm công trong Excel để tạo một bảng chấm công nhân viên có giao diện chuyên nghiệp. Đây là mẫu trợ năng.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu