PowerPoint presentation

Bản trình bày về đào tạo

Bạn sẽ trông giống như một chuyên gia khi sử dụng mẫu trình bày PowerPoint trợ năng này cho khóa đào tạo của mình. Mẫu trình bày nội dung đào tạo này có 14 trang chiếu, bao gồm trang giới thiệu, dàn bài đào tạo, ba bài học có mục tiêu, trang chiếu nội dung và tóm tắt, trang tóm tắt đào tạo, kiểm tra và đánh giá khi kết thúc.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu