Báo cáo kiểu APA (phiên bản thứ 6)

Báo cáo kiểu APA (phiên bản thứ 6) modern simple

Mẫu định dạng APA này có sẵn cho bạn nếu bạn làm việc trên một bài nghiên cứu, báo cáo hoặc luận án kiểu APA. Với các hướng dẫn và định dạng cụ thể dựa trên hướng dẫn phiên bản thứ 6 của APA, mẫu APA này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và ngăn ngừa các lỗi. Mẫu này bao gồm chi tiết về việc tạo các biểu đồ, bố trí, chú thích và nhiều nội dung khác tuân thủ APA. Ngoài ra, đó cũng là mẫu APA trong Word rất dễ sử dụng. Chỉ cần chọn một đoạn văn và nhập để thay thế bằng văn bản của riêng bạn. Đây là mẫu trợ năng.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu