Cao cấp PowerPoint presentation

Art photo book

Show off your art collection or create an art portfolio with a photo book you create in PowerPoint with this premium art photo book template. This art photo book template features a variety of layout and framing options so your images will look their best. This is an accessible art photo book template to display and present your works of art.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu