Cao cấp PowerPoint presentation

Art deco award certificate

Acknowledge an individual sponsorship in Art Deco style with this premium award certificate template. This elegant award certificate template has a unique line pattern and three colorways. You can customize this accessible award certificate template by adding the person's name you're recognizing and the item they've sponsored.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu