Agile Gantt chart

Agile Gantt chart modern simple

Unlock the power of Agile. This Agile Gantt chart template provides a simple way to create a Gantt chart with Agile terms to help visualize and track your project. An Agile Excel template empowers you to track project tasks with visual reminders and color-coded categories. This is an accessible Agile Gantt chart template.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu