Οικονομική διαχείριση

Είναι εύκολο να ξεκινήσετε και να διατηρήσετε τα οικονομικά σας υπό έλεγχο, όταν χρησιμοποιείτε ένα πρότυπο προγραμματισμού προϋπολογισμού του Excel στη ρουτίνα οικονομικής διαχείρισης. Προσαρμόστε ένα πρότυπο Excel για να ταιριάζει στις μοναδικές σας ανάγκες οικονομικής διαχείρισης, είτε εξισορροπείτε τα βιβλία μιας μικρής επιχείρησης είτε παρακολουθείτε τον οικιακό σας προϋπολογισμό.

Budget your personal and business finances using these templates

Διαχειριστείτε τα οικονομικά σας χρησιμοποιώντας πρότυπα Excel. Μείνετε σε καλό δρόμο για τους προσωπικούς και τους επιχειρηματικούς στόχους αξιολογώντας τα έσοδα και τα έξοδά σας. Χρησιμοποιήστε αυτά τα πρότυπα για να προσθέσετε γραφήματα πίτας και γραφήματα ράβδων, ώστε να μπορείτε να οπτικοποιήσετε πώς αλλάζουν τα οικονομικά σας με την πάροδο του χρόνου. Δημιουργήστε πληροφοριακά γραφήματα που δείχνουν ποιες κατηγορίες περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό σας και τους τύπους παραγόντων που ενσωματώνουν κάθε κατηγορία. Πραγματοποιήστε λήψη του προτύπου οικονομικής διαχείρισης για να έχετε πρόσβαση σε αυτό και να το επεξεργαστείτε όπως χρειάζεστε.