Πρότυπα σχεδίασης μαθημάτων για κάθε εκπαιδευτικό θέμα

Κάντε τον προγραμματισμό μαθημάτων πιο γρήγορο και ευκολότερο με αυτά τα προσαρμόσιμα πρότυπα προγραμματισμού μαθημάτων.

Πρότυπο σχεδίασης μαθημάτων που περιβάλλεται από στοιχεία τρισδιάστατης σχεδίασης

Δωρεάν πρότυπα σχεδίασης μαθημάτων

If you’re an educator, these free lesson plan templates can help keep your classroom learning goals on track. Each lesson plan template is fully customizable – edit them into lesson plans that provide a guide to what you’re going to teach your students and get everything organized. For example, try creating a weekly lesson plan with one of these templates, or use a template to outline specific learning objectives for each day in the classroom. Change up the text, colors, design, layout and more with Microsoft Word, Microsoft Excel, or another Microsoft 365 app (depending on the template you choose). Once you’re done editing the lesson plan template, print it out or download it to your computer as a digital copy. If you want to make sure your lesson plans are always available to you, consider uploading them to OneDrive so they’re backed up in the cloud and available on any device. Explore these education-related template especially designed for teachers and their classrooms.