Διασκεδάστε με τα πρότυπα δραστηριοτήτων για παιδιά

Απασχολήστε και ψυχαγωγήστε τα παιδιά σας με αυτά τα δωρεάν πρότυπα παιδικών δραστηριοτήτων.

Πρότυπο βιβλίου ζωγραφικής για παιδιά, το οποίο περιβάλλεται από στοιχεία τρισδιάστατης σχεδίασης

Ψυχαγωγήστε τα με τα πρότυπα δραστηριοτήτων για παιδιά

Whether you’re a teacher looking for classroom activities or a parent trying to amuse your child on a long road trip, these templates can help. There are dozens of kids’ activity templates available. Explore coloring book templates, puzzles, educational templates, and more. Use the filters to help you narrow down your search for the perfect children’s template.

Your kids will love these activity ideas—these free printable templates for kids are eye-catching and professionally designed. All of these kids’ activity templates are fully customizable. Easily change the text, colors, photos, images, and other design elements by editing each of these free printable templates in Microsoft PowerPoint, Microsoft Designer, or other Microsoft 365 apps, depending on the template you choose. Once you’re done editing your kids’ activity template, save it to your device, share it with other parents online, or print it out. Tip: Help your children or students excel in school with free education-related templates.