Πρότυπα εκπαίδευσης εργαζομένων

Βοηθήστε την προσαρμογή των νέους εργαζομένων με αυτά τα καταπληκτικά πρότυπα εκπαίδευσης εργαζομένων.

Πρότυπο εβδομαδιαίας εκπαίδευσης το οποίο περιβάλλεται από στοιχεία σχεδιασμού 3D

Δωρεάν πρότυπα εκπαίδευσης εργαζομένων

Onboarding new hires can be stressful for both managers and employees. Streamline the process with these free employee training templates. Traditionally, setting up the right employee training documents can take a lot of time. But by using employee training templates, you can finish your onboarding documents in no time. If you’re a manager, you can send out a survey to your team to identify any roadblocks that new employees may face. For example, are new hires confused about the company vacation policy? Use this feedback to make your employee training documents even clearer. You can also use these templates to create employee training plans or training schedules. It's important to add your brand to the employee training documents that you distribute to new hires. Luckily, these employee training documents are fully editable in Microsoft Word and Microsoft Excel, so you can add your company logo, colors, and more for a professional look.