Πρότυπα μαθητικών βραβείων και πιστοποιητικών για τον εορτασμό της τάξης σας

Κάντε τους σπουδαστές σας να αισθάνονται ξεχωριστοί με αυτά τα προσαρμόσιμα πρότυπα βραβείων και διπλωμάτων.

Πρότυπο σχολικής ιδιότητας του Microsoft PowerPoint που περιβάλλεται από στοιχεία σχεδίασης 3D

Δωρεάν πρότυπα βραβείων και διπλωμάτων σπουδαστών

Teaching isn’t just about ABCs and 123s – it’s also about celebrating students’ achievements. These free award and certificate templates do just that. Student award and certificate templates are a great way to motivate the students in your classroom. Here are some examples of awards you could create: student of the month, student of the year, most helpful student of the week, most creative student of the week…the ideas are endless, and the templates are quick and easy to update and turn into any type of award or certificate you can dream up. Each of these student award and certificate templates is fully customizable, so you can change the text, images, layout, and more with apps like Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, or other Microsoft 365 apps (depending on the template you choose). Once you’re done editing your award or certificate templates, print it out and present it to your students or share it online with students and parents. Explore these education-related templates for teachers. Tip: To get the students more involved, let them nominate classmates for awards using free customizable surveys.