Μηνιαίος εταιρικός προϋπολογισμός

Μηνιαίος εταιρικός προϋπολογισμός green modern-simple

Παρακολουθήστε τα έξοδα με αυτό το πρότυπο επιχειρησιακού προϋπολογισμού. Το Excel διαθέτει μια ξεχωριστή σύνοψη για τα κυριότερα έξοδα και έσοδά σας, καθώς και μια σύγκριση των εκτιμώμενων έναντι των πραγματικών εξόδων. Ένα πρότυπο προϋπολογισμού για επιχειρήσεις καθιστά γρήγορη την παρακολούθηση των εξόδων της επιχείρησής σας, καθώς και της ροής εσόδων σας. Αυτό είναι ένα προσβάσιμο πρότυπο.

  • 100% πλήρως προσαρμόσιμο πρότυπο

  • Αλλάξτε εύκολα το κείμενο, τις εικόνες και πολλά άλλα

  • Γίνετε δημιουργικοί με χιλιάδες φωτογραφίες, γραφικά και γραμματοσειρές

  • Εντυπωσιάστε τους ακόλουθους με κινούμενα σχέδια, μεταβάσεις ή βίντεο

  • Γρήγορη κοινή χρήση και δημοσίευση οπουδήποτε