การจัดการการเงิน

การตรวจสอบการเงินของคุณอยู่เสมอนั้นเริ่มได้ไม่ยาก แถมทำเป็นประจำก็ง่ายดาย ถ้าคุณใช้เทมเพลตการวางแผนงบประมาณบน Excel ในการจัดการการเงินของคุณ ปรับแต่งเทมเพลต Excel ให้เหมาะสมกับความต้องการด้านการจัดการการเงินของคุณเอง ไม่ว่าจะปรับยอดดุลบัญชีของธุรกิจขนาดเล็กหรือติดตามงบประมาณครัวเรือนของคุณ

จัดงบประมาณการเงินส่วนบุคคลและธุรกิจของคุณโดยใช้เทมเพลตเหล่านี้

จัดการการเงินของคุณโดยใช้เทมเพลต Excel บรรลุเป้าหมายส่วนตัวและ เป้าหมายทางธุรกิจ ของคุณด้วยการประเมินรายได้และค่าใช้จ่าย ใช้เทมเพลตเหล่านี้ในการเพิ่มแผนภูมิวงกลมและกราฟแท่ง เพื่อให้คุณสามารถแสดงภาพว่าการเงินของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป สร้างอินโฟกราฟิกที่แสดงหมวดต่างๆ ที่รวมอยู่ในงบประมาณของคุณ รวมถึงปัจจัยประเภทต่างๆ ที่รวมอยู่ในแต่ละหมวด ดาวน์โหลดเทมเพลตการจัดการทางการเงินของคุณเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขได้ตามที่คุณต้องการ