งบประมาณการซื้อของในวันหยุด

งบประมาณการซื้อของในวันหยุด blue modern simple

ใช้เทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้นี้เพื่อจัดระเบียบการซื้อของในวันหยุดของคุณ เข้าใจสิ่งที่คุณต้องการซื้อ สิ่งที่คุณได้ซื้อ จำนวนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ผู้ที่คุณซื้อของให้ หรือกระทั่งสิ่งของจำเป็นต้องห่อหรือไม่ เหมาะสมสำหรับการคลายความเครียดนอกฤดูกาล

  • เทมเพลตที่สามารถกําหนดเองได้ทั้งหมด 100%

  • เปลี่ยนข้อความ รูปภาพ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

  • สร้างสรรค์ด้วยรูปถ่าย กราฟิก และฟอนต์นับพัน

  • ทำให้ผู้ติดตามตื่นตาด้วยภาพเคลื่อนไหว การเปลี่ยน หรือวิดีโอ

  • แชร์และเผยแพร่ที่ใดก็ได้อย่างรวดเร็ว