PowerPoint presentation

תעודת מלגה

תעודת מלגה blue modern simple

מורים בבתי ספר, ציינו את ההישגים האקדמיים של התלמידים שלכם באמצעות תעודת מלגה זו שניתנת להתאמה אישית. באמצעות כלי העיצוב של PowerPoint, תוכל ליצור תעודת מלגה מקצועית למראה בכמה לחיצות פשוטות. באמצעות תבנית עבור תעודת הוקרה למלגה, PowerPoint מציע מסמך מעוצב במלואו המוכן למידע שלך. זוהי תבנית נגישה.

  • תבנית 100% ניתנת להתאמה אישית

  • שנה בקלות את הטקסט, התמונות ועוד

  • היה יצירתי באמצעות אלפי תמונות, גרפיקה וגופנים

  • המם את עוקבים עם הנפשות, מעברים או סרטוני וידאו

  • שתף ופרסם במהירות בכל מקום