Ανεπίσημα πρακτικά

Ανεπίσημα πρακτικά orange modern color block

Αυτό το πρότυπο ανεπίσημων πρακτικών διευκολύνει την καταγραφή του παρουσιαστή, των σημείων συζήτησης, των συμπερασμάτων, των στοιχείων ενεργειών που προκύπτουν, των κατόχων και των προθεσμιών για κάθε θέμα της σύσκεψης. Αυτό το πρότυπο πρακτικών επισημαίνει σημαντικά συμπεράσματα και στοιχεία ενεργειών που εξετάζονται κατά τη διάρκεια ανεπίσημων συσκέψεων.

  • 100% πλήρως προσαρμόσιμο πρότυπο

  • Αλλάξτε εύκολα το κείμενο, τις εικόνες και πολλά άλλα

  • Γίνετε δημιουργικοί με χιλιάδες φωτογραφίες, γραφικά και γραμματοσειρές

  • Εντυπωσιάστε τους ακόλουθους με κινούμενα σχέδια, μεταβάσεις ή βίντεο

  • Γρήγορη κοινή χρήση και δημοσίευση οπουδήποτε