พรีเมียม PowerPoint presentation

Summer invitations

Whatever kind of summer party or celebration you’re planning you’re going to need to buy or make invitations. These summer party invitations from PowerPoint save time and money and look summer ready and festive. The three design options work as a set or individually, it’s up to you. Share your party invitations on paper or by email or social media. Solve the party invites and then enjoy your summer, with PowerPoint. This is an accessible template.

  • เทมเพลตที่สามารถกําหนดเองได้ทั้งหมด 100%

  • เปลี่ยนข้อความ รูปภาพ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

  • สร้างสรรค์ด้วยรูปถ่าย กราฟิก และฟอนต์นับพัน

  • ทำให้ผู้ติดตามตื่นตาด้วยภาพเคลื่อนไหว การเปลี่ยน หรือวิดีโอ

  • แชร์และเผยแพร่ที่ใดก็ได้อย่างรวดเร็ว