พรีเมียม PowerPoint presentation

Mind map

Build out your ideas visually with a PowerPoint template for mind maps. A mind map is a diagram used to visually organize information. Mind maps are great for brainstorming and project planning and a wonderful tool for visual learners who want to leverage their creative strengths. This PowerPoint template includes instructions and three mind map examples to get you started. Create, organize, and amplify your creative superpowers today with a mind map.

  • เทมเพลตที่สามารถกําหนดเองได้ทั้งหมด 100%

  • เปลี่ยนข้อความ รูปภาพ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

  • สร้างสรรค์ด้วยรูปถ่าย กราฟิก และฟอนต์นับพัน

  • ทำให้ผู้ติดตามตื่นตาด้วยภาพเคลื่อนไหว การเปลี่ยน หรือวิดีโอ

  • แชร์และเผยแพร่ที่ใดก็ได้อย่างรวดเร็ว