พรีเมียม PowerPoint presentation

Landscapes photo calendar

Monthly calendars are a necessity, but they don't need to be dull. Immerse yourself in nature with this gorgeous calendar featuring seasonal landscape photos. Calendar templates from Microsoft make it easy to stay on track with a calendar that works for your lifestyle and looks nice too. This PowerPoint calendar shows the calendar month and includes a note section for appointments, birthdays, or other important dates or reminders. This is an accessible template.

  • เทมเพลตที่สามารถกําหนดเองได้ทั้งหมด 100%

  • เปลี่ยนข้อความ รูปภาพ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

  • สร้างสรรค์ด้วยรูปถ่าย กราฟิก และฟอนต์นับพัน

  • ทำให้ผู้ติดตามตื่นตาด้วยภาพเคลื่อนไหว การเปลี่ยน หรือวิดีโอ

  • แชร์และเผยแพร่ที่ใดก็ได้อย่างรวดเร็ว