พรีเมียม PowerPoint presentation

Botanicals monthly calendar

Reveal something beautiful every month with printable monthly calendar. featuring botanical images. The printable monthly calendar template features delightful illustrations of a daffodil, poppy, and other flowers to brighten your day. Each slide in the PowerPoint printable monthly calendar template represents one month, and each month has its own distinct flower and color. Print the calendar or save it to OneDrive to access anywhere.

  • เทมเพลตที่สามารถกําหนดเองได้ทั้งหมด 100%

  • เปลี่ยนข้อความ รูปภาพ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

  • สร้างสรรค์ด้วยรูปถ่าย กราฟิก และฟอนต์นับพัน

  • ทำให้ผู้ติดตามตื่นตาด้วยภาพเคลื่อนไหว การเปลี่ยน หรือวิดีโอ

  • แชร์และเผยแพร่ที่ใดก็ได้อย่างรวดเร็ว