ใบแจ้งหนี้บริการที่มีการคำนวณภาษี

ใบแจ้งหนี้บริการที่มีการคำนวณภาษี black modern-simple

สำหรับบริการที่มีการเรียกเก็บเงินตามเวลา ใบแจ้งหนี้ที่สามารถเข้าถึงได้นี้จะคำนวณค่าใช้จ่ายของกลุ่มรายการตามอัตราชั่วโมงและเพิ่มภาษีการขายที่ถูกคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์

  • เทมเพลตที่สามารถกําหนดเองได้ทั้งหมด 100%

  • เปลี่ยนข้อความ รูปภาพ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

  • สร้างสรรค์ด้วยรูปถ่าย กราฟิก และฟอนต์นับพัน

  • ทำให้ผู้ติดตามตื่นตาด้วยภาพเคลื่อนไหว การเปลี่ยน หรือวิดีโอ

  • แชร์และเผยแพร่ที่ใดก็ได้อย่างรวดเร็ว