แผ่นเวลาทุกสองสัปดาห์ที่มีวันลาป่วยและลาพักร้อน

แผ่นเวลาทุกสองสัปดาห์ที่มีวันลาป่วยและลาพักร้อน gray modern simple

พนักงานสามารถกรอกเทมเพลตแผ่นเวลาที่สามารถเข้าถึงได้นี้ทุกสองสัปดาห์เพื่อบันทึกชั่วโมงทำงานปกติ การทำงานล่วงเวลา และชั่วโมงที่ลาป่วยและลาพักร้อนที่ใช้ ผลรวมจะถูกคํานวณโดยอัตโนมัติภายในเทมเพลตแผ่นเวลาทุกสองสัปดาห์

  • เทมเพลตที่สามารถกําหนดเองได้ทั้งหมด 100%

  • เปลี่ยนข้อความ รูปภาพ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

  • สร้างสรรค์ด้วยรูปถ่าย กราฟิก และฟอนต์นับพัน

  • ทำให้ผู้ติดตามตื่นตาด้วยภาพเคลื่อนไหว การเปลี่ยน หรือวิดีโอ

  • แชร์และเผยแพร่ที่ใดก็ได้อย่างรวดเร็ว