สมุดพกของครู (อิงตามค่าเฉลี่ย)

สมุดพกของครู (อิงตามค่าเฉลี่ย) red modern simple

บันทึกเกรดของนักเรียนคุณจากงานที่มอบหมาย การสอบย่อย และการสอบ และเทมเพลตสมุดพกที่ใช้งานได้ง่ายนี้จะคำนวณเปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ย เกรด และ GPA ของนักเรียนแต่ละคน การคำนวณจะอิงตามงานที่มอบหมายทั้งหมดที่มีผลกับเกรดขั้นสุดท้ายเท่าๆ กัน และยังรวมถึงคำแนะนำอีกด้วย

  • เทมเพลตที่สามารถกําหนดเองได้ทั้งหมด 100%

  • เปลี่ยนข้อความ รูปภาพ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

  • สร้างสรรค์ด้วยรูปถ่าย กราฟิก และฟอนต์นับพัน

  • ทำให้ผู้ติดตามตื่นตาด้วยภาพเคลื่อนไหว การเปลี่ยน หรือวิดีโอ

  • แชร์และเผยแพร่ที่ใดก็ได้อย่างรวดเร็ว