PowerPoint presentation

รูปร่างอินโฟกราฟิก

ลองใช้เทมเพลตอินโฟกราฟิกฟรีที่สามารถดาวน์โหลดได้ใน PowerPoint องค์ประกอบรูปร่างอินโฟกราฟิกเหล่านี้สามารถทําให้งานนําเสนอ โปสเตอร์ หรือรายงานน่าสนใจมากขึ้น ใช้เทมเพลตอินโฟกราฟิกใน PowerPoint เพื่อแสดงภาพข้อมูลแบบสํารวจ เปรียบเทียบและแสดงความแตกต่างของข้อมูล แสดงโฟลว์โครงการ และอื่นๆ นี่คือเทมเพลตที่ใช้งานง่ายสำหรับคนทุกกลุ่ม

  • เทมเพลตที่สามารถกําหนดเองได้ทั้งหมด 100%

  • เปลี่ยนข้อความ รูปภาพ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

  • สร้างสรรค์ด้วยรูปถ่าย กราฟิก และฟอนต์นับพัน

  • ทำให้ผู้ติดตามตื่นตาด้วยภาพเคลื่อนไหว การเปลี่ยน หรือวิดีโอ

  • แชร์และเผยแพร่ที่ใดก็ได้อย่างรวดเร็ว