นามบัตร (ลวดลายสีแดง, 10 ใบต่อหน้า)

นามบัตร (ลวดลายสีแดง, 10 ใบต่อหน้า) blue modern bold

ใช้เทมเพลตนามบัตรนี้เพื่อสร้างนามบัตรส่วนบุคคลที่ตรงตามความต้องการ เปลี่ยนลักษณะโดยใช้ธีม Word ในตัว เวอร์ชันนี้มีแนวตัดเพื่อช่วยในการตัดนามบัตรออก ในกรณีที่คุณไม่ได้ใช้กระดาษสำหรับทำนามบัตรที่กำหนดขนาดไว้แล้ว

  • เทมเพลตที่สามารถกําหนดเองได้ทั้งหมด 100%

  • เปลี่ยนข้อความ รูปภาพ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

  • สร้างสรรค์ด้วยรูปถ่าย กราฟิก และฟอนต์นับพัน

  • ทำให้ผู้ติดตามตื่นตาด้วยภาพเคลื่อนไหว การเปลี่ยน หรือวิดีโอ

  • แชร์และเผยแพร่ที่ใดก็ได้อย่างรวดเร็ว