ตัวจัดระเบียบเพื่อนร่วมห้อง

ตัวจัดระเบียบเพื่อนร่วมห้อง modern simple

จัดทำงบประมาณกับเพื่อนร่วมห้อง จัดตารางงานบ้าน และรายการซื้อของเข้าบ้านด้วยตัวจัดระเบียบเพื่อนร่วมห้องที่ใช้งานได้ง่ายสำหรับคนทุกกลุ่มนี้

  • เทมเพลตที่สามารถกําหนดเองได้ทั้งหมด 100%

  • เปลี่ยนข้อความ รูปภาพ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

  • สร้างสรรค์ด้วยรูปถ่าย กราฟิก และฟอนต์นับพัน

  • ทำให้ผู้ติดตามตื่นตาด้วยภาพเคลื่อนไหว การเปลี่ยน หรือวิดีโอ

  • แชร์และเผยแพร่ที่ใดก็ได้อย่างรวดเร็ว