PowerPoint presentation

งานนำเสนอการฝึกอบรม

คุณจะดูเป็นมืออาชีพเมื่อคุณใช้เทมเพลตงานนำเสนอ PowerPoint ที่สามารถเข้าถึงได้นี้สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมของคุณ เทมเพลตงานนำเสนอการฝึกอบรมมี 14 สไลด์ประกอบไปด้วยบทนำ เค้าร่างการฝึกอบรม บทเรียนสามบทเรียนพร้อมวัตถุประสงค์ เนื้อหา และสไลด์สรุป บทสรุปการฝึกอบรม การประเมิน และการประเมินผลในตอนท้าย

  • เทมเพลตที่สามารถกําหนดเองได้ทั้งหมด 100%

  • เปลี่ยนข้อความ รูปภาพ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

  • สร้างสรรค์ด้วยรูปถ่าย กราฟิก และฟอนต์นับพัน

  • ทำให้ผู้ติดตามตื่นตาด้วยภาพเคลื่อนไหว การเปลี่ยน หรือวิดีโอ

  • แชร์และเผยแพร่ที่ใดก็ได้อย่างรวดเร็ว