Finančná správa

Udržiavanie financií pod kontrolou je jednoduché, ak pri riadení financií používate šablónu na plánovanie rozpočtu v programe Excel. Prispôsobte si excelovú šablónu tak, aby vyhovovala vašim jedinečným potrebám v oblasti správy financií, či už vyrovnávate účtovníctvo malej firmy alebo sledujete rozpočet vašej domácnosti.

Budget your personal and business finances using these templates

Spravujte svoje financie pomocou excelových šablón. Zostaňte na ceste k svojim osobným a obchodným cieľom vyhodnocovaním svojich príjmov a výdavkov. Pomocou týchto šablón môžete pridať koláčové a stĺpcové grafy, aby ste mohli vizualizovať, ako sa vaše financie menia v čase. Vytvorte infografiky, ktoré zobrazujú, aké kategórie sú zahrnuté vo vašom rozpočte a typy faktorov, ktoré zahŕňajú jednotlivé kategórie. Stiahnite si šablónu finančného manažmentu, aby ste k nej mali prístup a mohli ju upravovať podľa potreby.