Finančná správa

Udržiavanie financií pod kontrolou je jednoduché, ak pri riadení financií používate šablónu na plánovanie rozpočtu v programe Excel. Prispôsobte si excelovú šablónu tak, aby vyhovovala vašim jedinečným potrebám v oblasti správy financií, či už vyrovnávate účtovníctvo malej firmy alebo sledujete rozpočet vašej domácnosti.

Rozpočítajte svoje osobné a firemné financie pomocou týchto šablón

Spravujte svoje financie pomocou excelových šablón. Zostaňte na ceste k svojim osobným a obchodným cieľom vyhodnocovaním svojich príjmov a výdavkov. Pomocou týchto šablón môžete pridať koláčové a stĺpcové grafy, aby ste mohli vizualizovať, ako sa vaše financie menia v čase. Vytvorte infografiky, ktoré zobrazujú, aké kategórie sú zahrnuté vo vašom rozpočte a typy faktorov, ktoré zahŕňajú jednotlivé kategórie. Stiahnite si šablónu finančného manažmentu, aby ste k nej mali prístup a mohli ju upravovať podľa potreby.