Mesačný podnikový rozpočet

Mesačný podnikový rozpočet green modern-simple

Sledujte výdaje pomocou tejto šablóny podnikového rozpočtu. Excel poskytuje samostatný súhrn najväčších výdavkov a príjmov a tiež porovnanie predpokladaných a skutočných výdavkov. Podniková rozpočtová šablóna vám pomôže rýchlo sledovať množstvo výdavkov vašej spoločnosti a vaše príjmy. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

  • 100 % prispôsobiteľná šablóna

  • Jednoducho meňte text, obrázky a ďalší obsah

  • Buďte kreatívni s tisíckami fotografií, grafických prvkov a písiem

  • Ohromte sledujúcich animáciami, prechodmi alebo videami

  • Rýchlo zdieľajte a publikujte kdekoľvek