Pomocí těchto šablon pro sledování můžete sledovat, co chcete.

Máte toho hodně na starosti? Tyto bezplatné šablony pro sledování vám pomohou oslavit vaše úspěchy a ukáží vám, jak daleko ještě musíte dojít. Změřte si své úspěchy, sledujte každodenní dění a oslavujte své pokroky v průběhu času.

fotografie sledovacích modulů

Keep your goals on track with these templates

Nic vás nemotivuje tolik jako sledovat, jak se blížíte k cíli nebo splněnému snu. Tyto šablony jsou dokonalým nástrojem pro sledování času odpracovaného za týden, peněz vybraných pro vaši věc nebo toho, co jste v poslední době jedli. Roztřiďte si je do kategorií a tabulek, abyste si ušetřili čas a zůstali organizovaní bez ohledu na to, co vám život každý den přichystá. Udržujte svůj domov v plynulém chodu díky šablonám pro tabulky povinností a jiné. Sledovací tabulky jsou hybnou silou online podnikání. Zjistěte, kolik produktů jste si pro své podnikání objednali a jak jste je používali, a zjistěte, jaké účty jste zaplatili, s kým jste se spojili a kdy se to stalo. Žádná z těchto důležitých metrik nemusí zůstat ve vaší hlavě – přizpůsobte a upravte tyto šablony tak, aby odpovídaly vašemu životnímu stylu, podnikání a tomu, čeho chcete dosáhnout, a každý den uvidíte výsledek, o který usilujete.