Průzkum říká, že byste mohli použít šablonu

Shromažďování zpětné vazby a poznatků je při práci s přizpůsobitelnými šablonami průzkumů velmi snadné. Ať už vytváříte seznam adresátů, nebo se pokoušíte získat impuls cílové skupiny, díky šabloně průzkumu je to hračka.

Create eye-catching surveys with customizeable templates

Průzkumy představují snadný a efektivní způsob, jak získat užitečné informace od zákazníků, spolupracovníků, studentů nebo členů týmu. Objevte přizpůsobitelné šablony průzkumů, které vám pomůžou získat zpětnou vazbu, kterou potřebujete k vylepšování vaší firmy, produktů nebo událostí.Tady je k dispozici řada šablon průzkumů – k opravě problémů na vašem webu použijte šablonu průzkumu pro zpětnou vazbu na webu. Nebo upravte katalog produktů prostřednictvím průzkumů zpětné vazby k novým produktům. Tady najdete i obecnější průzkumy, například pro celkovou zpětnou vazbu zákazníků. Šablony průzkumů se dají použít i jako formuláře žádostí o služby nebo jako registrace k událostem nebo produktům. Pokud například vlastníte obchodní činnost, můžete použít formulář, pomocí kterého mohou zákazníci snadno žádat o konkrétní jídla. Nebo pokud pořádáte maraton, který zahrnuje bezplatné tričko se vstupem, můžete použít průzkum ke shromažďování velikostí. Tady můžete také najít další šablony průzkumů, které vám umožní získat zpětnou vazbu po velké události.