Šablony podnikatelských rozpočtů, které vám pomůžou dosáhnout vašich cílů

Udržujte si přehled o financích. Pomocí těchto bezplatných šablon podnikatelských rozpočtů můžete sledovat příjmy a výdaje, předpovídat peněžní tok a zisky a identifikovat oblasti pro snižování nákladů.

Šablona měsíčního firemního rozpočtu v Microsoft Excelu obklopená prvky 3D návrhu

Bezplatné šablony obchodního rozpočtu

Creating and sticking to a budget is essential to run a successful business. Exceeding your budget can quickly land you in financial trouble. It’s important to keep track of your business expenses, and using a business budget template can help you do so. Creating a business budget can also help you identify unnecessary expenses or help you cut costs. These business budget templates can help you track payroll expenses, insurance fees, utilities, and more. Use these business budget templates for startups, small businesses, or large businesses. You can easily edit these free business budget templates in Excel. Change the fonts, colors, and more, or add your business logo for a professional look. You can use these business budget templates to keep track of weekly, monthly, quarterly, or yearly business budgets. Print your budget out or share them digitally. You can also upload them to OneDrive if you want to collaborate on your business budget with other employees. Explore more templates that can help you grow your business.