Šablony pozitivních afirmací k inspirování sebe sama nebo ostatních

Šiřte dobré vibrace pomocí těchto šablon pozitivních afirmací. Vytiskněte si je nebo si je stáhněte a uložte na svých zařízeních.

Šablona příspěvku pro sociální sítě s pozitivní afirmací obklopená prvky 3D návrhu

Bezplatné šablony pozitivních afirmací pro optimistický nastavení mysli

If you’re having a bad day or trying to build your confidence, a positive affirmation can help. Whether you’re a therapist, a life coach, or just seeking wisdom, these professionally designed positive affirmation templates can help, plus they're all fully customizable in Microsoft Designer, Microsoft PowerPoint, and Microsoft Word. Change the text, font, images, and more. Once you’re done editing your positive affirmation template, save it to your devices, use it as a wallpaper on your phone or computer, or print out your affirmation design out to hang on your walls at home or in your office (Tip: If you hang up your positive affirmation, make sure to put it in a place where you’ll see it often). Help spread the love by posting your positive affirmation template on social media or brighten a friend’s day by texting or emailing a cute or inspirational design. Download a positive affirmation template today to begin your journey toward a more empowered, optimistic self. If you like these templates, you might want to also check out our free quote templates.