Informačné grafiky

Zvýšte úroveň svojich powerpointových prezentácií pomocou šablón návrhov infografík. Prispôsobte si vlastné infografiky priamo v powerpointových prezentáciách a posuňte sa v prezentáciách od obyčajného rozprávania k zobrazovaniu svojich nápadov, plánov a úspechov.

Get your message across with infographic templates for PowerPoint

S týmito pútavými šablónami je odovzdávanie dát vášmu publiku jednoduchšie ako predtým. Použite PowerPoint a urobte prezentácia dojem pomocou infografiky. Vďaka reálnym štatistikám môžete pomocou nástrojov PowerPointu oživiť inak strohé stĺpcové grafy, koláčové diagramy a produktové roadmapy. Ak chcete mať v dátach poriadok, začnite so širokou škálou farebných infografík, ktoré môžu znázorňovať postupnosti, vzťahy medzi ľuďmi, dodávateľské reťazce, dokonca aj domácich miláčikov a zvieratá. Potom použite 3D prvky a grafické prvky, aby ste dáta uviedli do vzájomných súvislostí a odovzdali tak oznámenie alebo argument, ktorý môže viesť k zmene alebo upozorniť na vaše produkty či služby. Tieto šablóny je možné jednoducho zdieľať prostredníctvom kanálov sociálnych médií a dať tak svojim nasledovníkom podnet na zamyslenie. Inšpirujte svoje publikum pomocou týchto vlastných šablón infografík v PowerPointe alebo si ju vytvorte od začiatku s pomocou už existujúcich prvkov.