Výkaz peňažných tokov

Výkaz peňažných tokov green modern color block

Pomocou tejto šablóny so zjednodušeným ovládaním môžete vytvoriť analýzu alebo prezentáciu peňažného toku podniku za predchádzajúcich 12 mesiacov. Vďaka krivkám, podmienenému formátovaniu a elegantnému dizajnu bude nielen užitočná, ale bude aj dobre vyzerať.

  • 100 % prispôsobiteľná šablóna

  • Jednoducho meňte text, obrázky a ďalší obsah

  • Buďte kreatívni s tisíckami fotografií, grafických prvkov a písiem

  • Ohromte sledujúcich animáciami, prechodmi alebo videami

  • Rýchlo zdieľajte a publikujte kdekoľvek