Sledovanie plánovania udalosti

Sledovanie plánovania udalosti green modern-simple

Vďaka tejto excelovej šablóne plánovania podujatia so zjednodušeným ovládaním môžete mať istotu, že vaše podujatie prebehne bez problémov a výdavky neprekročia rozpočet. Pomocou tejto šablóny plánovania podujatia môžete sledovať podrobnosti o projekte, dátumy a výdavky v jednotlivých kategóriách úloh a zobraziť graf s porovnaním plánovaného a skutočného času či nákladov. Šablóna je vhodná aj na iné typy projektového manažmentu.

  • 100 % prispôsobiteľná šablóna

  • Jednoducho meňte text, obrázky a ďalší obsah

  • Buďte kreatívni s tisíckami fotografií, grafických prvkov a písiem

  • Ohromte sledujúcich animáciami, prechodmi alebo videami

  • Rýchlo zdieľajte a publikujte kdekoľvek