Rozpočet pre udalosť dobročinnej zbierky

Rozpočet pre udalosť dobročinnej zbierky green modern simple

Stanovte si cieľ a sledujte prichádzajúce dary a odchádzajúce výdavky pre vašu udalosť dobročinnej zbierky pomocou tejto šablóny rozpočtu so zjednodušeným ovládaním v Exceli. Šablóna rozpočtu finančnej zbierky používa jednoduchý graf, ktorý ukazuje váš pokrok v porovnaní s vaším cieľom. Pomocou tejto šablóny rozpočtu dobročinnej zbierky môžete kategorizovať výdavky podľa názvu, sledovať zdroje príjmov atď.

  • 100 % prispôsobiteľná šablóna

  • Jednoducho meňte text, obrázky a ďalší obsah

  • Buďte kreatívni s tisíckami fotografií, grafických prvkov a písiem

  • Ohromte sledujúcich animáciami, prechodmi alebo videami

  • Rýchlo zdieľajte a publikujte kdekoľvek