Plánovač projektov – Ganttov graf

Plánovač projektov – Ganttov graf modern-simple

Táto excelová šablóna Ganttovho grafu predstavuje dokonalý projektový plánovač, ktorý vám umožní sledovať a synchronizovať aktivity projektu. Táto šablóna plánovania projektu v Exceli založená na známom modeli Ganttovho grafu používa jednoduché vizuálne znázornenie, ktoré zobrazuje, ako sa projekt bude spravovať v priebehu času. Môžete zadať počiatočný dátum, trvanie a aktuálny stav každej úlohy a zdieľať ich s tímom, aby vlastníci úloh vedeli o svojich povinnostiach. Táto excelová šablóna Ganttovho grafu sa môže používať na veľké aj malé projekty pre krátkodobé aj dlhšie časové obdobia. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

  • 100 % prispôsobiteľná šablóna

  • Jednoducho meňte text, obrázky a ďalší obsah

  • Buďte kreatívni s tisíckami fotografií, grafických prvkov a písiem

  • Ohromte sledujúcich animáciami, prechodmi alebo videami

  • Rýchlo zdieľajte a publikujte kdekoľvek