Dvojtýždenný časový výkaz s práceneschopnosťou a dovolenkami (so vzorovými údajmi)

Dvojtýždenný časový výkaz s práceneschopnosťou a dovolenkami (so vzorovými údajmi) modern simple

Vypĺňaním tejto šablóny časového výkazu v intervale dvoch týždňov môžu zamestnanci dokumentovať normálny pracovný čas a nadčasy, ale aj hodiny práceneschopnosti a dovolenky. Súčet sa vypočíta automaticky. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

  • 100 % prispôsobiteľná šablóna

  • Jednoducho meňte text, obrázky a ďalší obsah

  • Buďte kreatívni s tisíckami fotografií, grafických prvkov a písiem

  • Ohromte sledujúcich animáciami, prechodmi alebo videami

  • Rýchlo zdieľajte a publikujte kdekoľvek