Časový výkaz zamestnanca (denný, týždenný, mesačný a ročný)

Časový výkaz zamestnanca (denný, týždenný, mesačný a ročný) green modern simple

Pomocou tejto šablóny časového výkazu zamestnanca môžete sledovať a počítať normálny odpracovaný čas a nadčasy zamestnancov pre jednotlivé dni v týždni. Šablóna časového výkazu obsahuje samostatnú tabuľku pre každý mesiac rok. Toto je šablóna časového výkazu zamestnanca so zjednodušeným ovládaním, ktorú možno rozdeliť na zobrazenia dní, týždňov, mesiacov a rokov.

  • 100 % prispôsobiteľná šablóna

  • Jednoducho meňte text, obrázky a ďalší obsah

  • Buďte kreatívni s tisíckami fotografií, grafických prvkov a písiem

  • Ohromte sledujúcich animáciami, prechodmi alebo videami

  • Rýchlo zdieľajte a publikujte kdekoľvek