Tidsplaner

Tiden er på din side når du holder oversikt over programmet med brukervennlige Excel-tidsplaner som kan tilpasses. Det er enkelt å konfigurere og utforme alt fra arbeidsoppgaver til personlige prosjekter etter eget ønske med en intuitiv mal.

Follow a schedule to stay on top of your life

Design tilpassede timeplanmaler som hjelper deg med å planlegge året og håndtere prosjekter for virksomheten. Bruk Excel til å sette opp tidsplaner etter måned, dag og til og med time. La det være felter der du kan legge til detaljer om hvilke oppgaver du vil fullføre i løpet av tiden. Lagre timeplanmalen slik at du kan dele den med forretningspartnere og ansatte. Bruk den i et samarbeid, slik at de kan legge til i timeplanen når du har ledig tid. Omarranger timeplanen i travle perioder, for eksempel ved årlige salg eller høytidssalg. Opprett en timeplan for forskjellige sosiale medieprofiler, slik at virksomheten vet når og hva som skal publiseres. Legg til merkets logo øverst på timeplanen slik at all intern dokumentasjon holder en konsistent stil. Følg timeplanen slik at du bruker tiden på en klok og effektiv måte.