Sporing av arrangementsplanlegging

Sporing av arrangementsplanlegging green modern-simple

Kontroller at arrangementet går problemfritt for seg, og at det holder seg innenfor budsjettet, med denne tilgjengelige Excel-malen for arrangementsplanlegging. Bruk denne malen for arrangementsplanlegging til å spore prosjektdetaljer, datoer og utgifter på tvers av jobbkategorier, og se et diagram over planlagt tid og planlagte kostnader kontra faktiske. Den er også nyttig for andre typer prosjektstyring.

  • 100% mal som kan tilpasses

  • Endre tekst, bilder og mer på en enkel måte

  • Vær kreativ med tusenvis av bilder, grafikk og skrifter

  • Imponer følgere med animasjoner, overganger eller videoer

  • Del og publiser raskt hvor som helst