Timeliste for to uker med sykefravær og ferie

Timeliste for to uker med sykefravær og ferie gray modern simple

Denne tilgjengelige timelistemalen kan fylles ut av medarbeidere annen hver uke for å dokumentere ordinære arbeidstimer, overtid og brukte sykefraværs- og ferietimer. Totalsummer beregnes automatisk i timelistemalen annen hver uke.

  • 100% mal som kan tilpasses

  • Endre tekst, bilder og mer på en enkel måte

  • Vær kreativ med tusenvis av bilder, grafikk og skrifter

  • Imponer følgere med animasjoner, overganger eller videoer

  • Del og publiser raskt hvor som helst