Økonomistyring

Det er enkelt å komme i gang – og fortsette – med å holde oversikt over økonomien når du bruker en budsjettplanleggingsmal for Excel i den hverdagslige økonomirutinen. Tilpass en Excel-mal som passer dine unike økonomiske behov, enten du fører regnskap for en liten bedrift eller holder oversikt over husholdningsbudsjettet.

Budget your personal and business finances using these templates

Administrer privatøkonomien med Excel-maler. Hold oversikt over personlige og forretningsmål ved å følge inntekter og utgifter. Bruk disse malene til å legge inn kakediagrammer og søylediagrammer, slik at du kan visualisere hvordan økonomien endrer seg over tid. Opprett infografikk som viser hvilke kategorier budsjettet er delt i, og hvilke faktorer som inngår i hver enkelt kategori. Last ned en mal for økonomistyring slik at du kan bruke og redigere den etter behov.